Verskeie

Sistematiese plantkunde: definisie en betekenis

Sistematiese plantkunde: definisie en betekenis


SISTEMATIESE BOTANIE

Sistematiese plantkunde is die tak van plantkunde wat handel oor die herkenning en klassifikasie van plante en hul rangskikking (taksonomie) in hiërargiese afhanklike kategorieë deur die bestudering van hul morfologie en hul genetika.

Botaniese woordeboek van A tot Z.


Die kursus bied die verwerwing van fundamentele begrippe oor die sel, weefsels en organe, sowel as die meganismes van ontwikkeling en die verskillende wyses van voortplanting en voortplanting van plantorganismes, veral hoër plante. Die verwerwing van die belangrikste kennis op evolusionêre lyne, reëls vir die botaniese nomenklatuur, taksonomiese groepe, insluitend die karakters van die hooffamilies van die Italiaanse flora, en die gebruik van analitiese sleutels vir die identifisering daarvan. Begrip van die belangrikheid en waarde van biodiversiteit.

Daar word van studente verwag om 'n basiese kennis van sitologie en ontwikkelingsbiologie te hê.


Klassifikasiekriteria

Die sistematiek gebruik sewe groeperings wat sistematiese kategorieë genoem word.
Die sistematiese kategorieë word hiërargies van die kleinste tot die grootste georden:
Soort, geslag, familie, orde, klas, filum, koninkryk.

Die fundamentele kategorie
Die spesie is die fundamentele kategorie.
Die spesie is 'n versameling van alle individue met baie soortgelyke eienskappe wat deur paring kinders verwek wat soortgelyk is aan hul ouers en vrugbaar is, dit wil sê op hul beurt om kinders te verwek.
VOORBEELD: donkie en merrie behoort tot verskillende spesies omdat hulle die muil genereer wat steriel is (nie in staat is om kinders te baar nie).

Die ander sistematiese kategorieë
Geslag: groepe wat soortgelyk aan mekaar is, byvoorbeeld hond en wolf behoort tot die Canis-genus
Familie: groepeer soortgelyke genres saam. Die jakkals, die hond en die wolf is in die honde-familie gegroepeer
Orde: groepeer verskeie families wat soortgelyk aan mekaar is. Die hond en die leeu is gegroepeer in die volgorde van vleiseters
Klas: groepeer soortgelyke bestellings saam. Diere wat geboorte gee, borste het om te suig en vel wat met hare bedek is, word in die klas soogdiere gegroepeer
Filum of tipe: groepeer verskeie soortgelyke klasse
Koninkryk: is die grootste sistematiese kategorie en bevat meer filums.


Italiaanse woordeboek

Aanlyn woordeboek geneem uit:

Groot Italiaanse woordeboek
van GABRIELLI ALDO
Woordeboek van die Italiaanse taal

 • seismometer
 • seismoskoop
 • Ja meneer
 • sissino
 • sissie
 • stelsel
 • reël
 • sistematies
 • stelselmatig
 • sistematies
 • sistematies
 • sistematiseer
 • sistematisering
 • akkommodasie
 • sistemies
 • Stelselingenieur
 • stelsel-ingenieurswese
 • stelsel-ingenieurswese
 • systyle
 • sistien
 • sistole

5 MED wat 'n hele stelsel van organe beïnvloed: siekte, sistematiese geneentheid
‖ SONDE. sistemies

Van A tot Z

Ons gebruik profileringskoekies, insluitend van derde partye, om die navigasie te verbeter, om dienste te lewer en u advertensies aan te bied in ooreenstemming met u voorkeure. Klik hier om meer te wete te kom of van alle of 'n paar koekies te kies. Deur hierdie banier te sluit of verder te blaai, stem u in tot die gebruik van koekies.


Die rooster vir alle kursusse is beskikbaar op EasyAcademy.

Raadpleeg die AulaWeb-spesifieke onderrigversoek vir enige opdaterings as gevolg van veranderinge in die gesondheids- en epidemiologiese situasie.

Die eksamen bevat drie geskrewe toetse wat aan die gang is, een met betrekking tot algemene plantkunde, een met sistematiese plantkunde en een met laboratoriumoefeninge. Slegs studente met lesings van ten minste 75% word toegelaat tot die laboratoriumtoetse. Die finale eksamen behels die aanbieding van 'n klein herbarium, die totale punt is die geweegde gemiddelde van die punte wat in die verskillende toetse behaal is. Gedeeltelike grade is slegs geldig vir die somersessie (Junie, Julie en September) van die huidige akademiese jaar.

Studente wat die deurlopende toetse druip of druip, moet 'n mondelinge eksamen oor die volledige onderrigprogram aflê.

Studente wat slegs een van die deurlopende toetse in die algemene plantkunde en sistematiese plantkunde aflê of slaag, kan die ontbrekende toets binne een Junie- en Julie-sessie van die huidige akademiese jaar met een poging haal.

die struktuur en funksie van plante te kan verduidelik en beskryf

metodes van histologiese en anatomiese ondersoek na weefsels en plantorgane toe te pas

vergelyk die voortplantingsiklusse van die belangrikste taksonomiese groepe

die struktuur en funksies van die voortplantingsorgane van spermatofiete te beskryf

die belangrikste taksonomiese groepe van die planteryk te onderskei

identifiseer die hooffamilies van Angiosperms

gebruik digotome herkenningsleutels

gebruik blomdiagramme en formules

Deurlopende toetse sal uitgevoer word. Vir die teoretiese gedeelte (Bot. Gen. en Bot. Sist.) Daar is twee toetse, een aan die einde van elke module. 'N Laaste toets sal vir die laboratorium uitgevoer word, insluitend die herkenning van plantmonsters. Na afloop van die evaluering is die aanbieding van 'n klein herbarium nodig.

Diegene wat nie die deurlopende toetse afgelê of geslaag het nie, moet 'n klassieke mondelinge eksamen aflê, wat al die onderwerpe dek wat tydens die lesings van die kursus behandel word (Bot. Gen. + Bot. Sist. + Lab) en insluitend erkenning van 'n anatomiese afdeling. en plant monsters. Die mondelinge eksamen het ten doel om nie net te assesseer of die student voldoende kennis bereik het nie, maar ook as hy die vermoë het om struktuur en funksies in plante te koppel.


Lesings en / of aanlyn en aanlyn toetse of indien moontlik in die klaskamer (60 uur)

Oefeninge in die laboratorium of aanlyn (16 uur)

Veldervarings (16 uur)

Raadpleeg die AulaWeb-spesifieke onderrigversoek vir enige opdaterings as gevolg van veranderinge in die gesondheids- en epidemiologiese situasie.

Die lesse van die eerste semester begin vanaf 23 September 2020 en eindig teen 16 Januarie 2021. Die lesse van die tweede semester begin vanaf 16 Februarie 2021 en eindig op 11 Junie 2021. Sien die gedetailleerde rooster by die volgende skakel: https://easyacademy.unige.it/portalestudenti/

Die rooster vir alle kursusse is beskikbaar op EasyAcademy.


Botaniese en Plant Diversiteit O-Z kanaal

BELANGRIKE KENNISGEWING

Geagte studente,

Elke jaar word die prys getiteld "Toekennings vir universiteitsonderrig"goedgekeur deur die fakulteitsvergadering. Alle studente wat by ons fakulteit ingeskryf en ingeskryf is, ontvang op hul amptelike e-posadres van Sapienza die versoek om verslag te doen oor die onderwysers wat volgens hulle die doeltreffendste was onder diegene wat tydens hul studie ontmoet is.

Ek vra u om aan die inisiatief deel te neem. Die sukses daarvan hang af van u bydrae.

BDV O-Z Kursusprogram

BOTANIE EN GROENTE DIVERSITEIT (8 CFU + 1 laboratorium)

Definisie van 'n plantorganisme. Prokariotiese en eukariotiese sel. Outotrofie en heterotrofie. Belangrikste verskille tussen diere- en plantselle.

GROENTE SITOLOGIE. Biologiese vliese: samestelling en struktuur van membraanproteïene, beweging van water en opgeloste stowwe oor die vliese. Selwand: biogenese en argitektuur, groei en spesialisasie met betrekking tot die differensiasie van verskillende weefsels. Die plasmodesmas. Skeiding. Vacuole: biogenese, tonoplast en vakuolêre sap, rol in selverspreiding, in die reserwe en segregasie van sekondêre metaboliete. Plastiede: ultrastruktuur van die hooftipes plastiede (proplastiede, chloroplaste, leukoplaste, chromoplaste en gerontoplaste). Plastiese ontwikkelingsiklus. Evolusionêre oorsprong. Sitoskelet: algemene organisasie (mikrotubules, aktienfilamente en tussenfilamente), rol in die vorming van die muur, betrokkenheid van die sitoskelet in die selsiklus (kortikale mikrotubulusstelsel, preprofiese band, mitotiese spil, fragmoplast), in selmobiliteit en differensiasieprosesse. Endomembraanstelsel: eienaardighede van die plantsel. Vesikulêre vervoer, sorteer proteïene na die vakuool. Eksositose en endositose. Kern: eienaardighede van die plantsel. Die selsiklus in die plantsel. Rol van meiose in die afwisseling van geslagte plante, biologiese siklusse.

HISTOLOGIE. Primêre en sekondêre meristematiese weefsels. Volwasse weefsels: integrale, parenkimatiese, meganiese, geleidende en sekretoriese.

MORFOLOGIE EN ANATOMIE VAN DIE PLANTORGANE. Stam: morfologie van die ontontese van die stam en differensiasie van die primêre liggaam: vegetatiewe keël, bepaling sone, oorsprong van die blaar trek en van die oorspronklike takke, sone van differensiasie. Primêre struktuur van die stam in gimnosperme en mono- en di-saadlobbe differensiasie van die kribvaskulêre en subero-phelodermiese kambium sekondêre struktuur van die stam in gimnosperme en angiosperme spesialisasies en aanpassings van die stam. Blaar: evolusie oorsprong morfologie anatomie blaar verdwyning spesialisasies en aanpassings. Wortel: wortelstelsels ordening van die wortelpunt en differensiasie van primêre weefsels primêre struktuur vorming van laterale wortels differensiasie van die kribvaskulêre en subero-phelodermiese kambium sekondêre struktuur spesialisasies en aanpassings.

AFSPEL. Vegetatiewe voortplanting. Oorgang van die vegetatiewe fase na die voortplantingsfase. Blom: evolusiestruktuur van die blomelemente. Die vrugbare elemente van die blom: androecium en gynoecium. Seksuele voortplanting. Meganismes van bestuiwing en bevrugting en ontwikkeling van die embrio sekondêre endosperm en reserwe stowwe. Die saad: metode van verspreiding van saadontkieming. Vrugte: klassifikasie van vorming en rypwording.

DIVERSITEIT Geskiedenis van die lewe op aarde. Betekenis van taksonomie en sistematiek. Hiërargiese organisasie van lewende stelsels algemene lyne oor die klassifikasie van plante. Spesiasie. Botaniese benaming.

SIANOBAKTERIA , sistematiese, ekologiese en evolusionêre belang.

ALGAE : algemene eienskappe van die hoofafdelings, sistematiek, reproduksie, ekonomiese belang.

SAMPIOENE : algemene eienskappe, die swamsel, sistematiese en voortplantingswyse, lewensiklusse Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota.

BRYOPHIET : oorgang van waterlewe na landlewe, algemene eienskappe en lewensiklusse, sistematiek en filogenie.

PTERIDOFITIS : Algemene eienskappe, sistematiek, lewensiklusse, voortplanting.

GIMNOSPERME : algemene eienskappe en reproduksie. Sistematiek: Cycadophyta, Ginkgophyta, Coniferophyta, Gnetophyta.

ANGIOSPERME : diversiteit en wenke oor evolusie, faktore wat bygedra het tot die evolusiesukses, morfologiese karakters wat nodig is vir die klassifikasie. Angiosperme Eu-dicotyledons en Monocotyledons, die belangrikste families van die Italiaanse flora.

Laboratorium (bywoningsverpligting. U kan slegs die eksamen aflê as u ten minste 4 uit 6 oefeninge bygewoon het). Voorbereiding van voorbereidings. Waarneming van die plantsel onder 'n optiese mikroskoop: muur, plastiede, vakuool. Histologiese preparate van wortel-, stam- en blaarmonsters en die ontleding daarvan onder 'n optiese mikroskoop. Waarneming van sommige swamme en alge onder die optiese mikroskoop. Die gebruik van tweespaltende sleutels vir die herkenning van plantsoorte deur die gebruik van stereomikroskoop. Besoek aan die Botaniese Tuin van Rome.


Video: Woordenschat